Biyosidal Ürün Ruhsatları Hangi Kurum Tarafından Değerlendirilir ?

Biyosidal Ürün Ruhsatları Hangi Kurum Tarafından Değerlendirilir ?

Biyosidal Ürün Ruhsat başvuruları T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı nezdinde yapılır ve uzmanlarca değerlendirilir..  

Enfeksiyonlardan korunabilmek için; özellikle sağlık alanında kullanılan dezenfektanlar Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmektedir. Ürünün Ruhsatlandırma alanını belirleyen gruplar Yönetmelikte belirlenmiştir. Bir ve birden fazla ruhsatlama grubu seçilerek ürüne ait teknik dosya hazırlanır ve başvurulur. İki aşamalı yapılan başvurular uygun görüldüğü taktirde Kurum tarafından Ruhsatname düzenlenir ve Kurum sayfasında izinli ürünler envanter listesinde yayımlanır.


 

web tasarım