Yabancı Personel Çalışma İzinleri

Yabancı Personel Çalışma İzinleri

0_1464687489.jpg

Türkiye’de çalışmak amacı ile bulunan T.C. uyruklu olmayan tüm yabancılar, 4817 sayılı yabancıların çalışma izinlerihakkındaki kanun gereği çalışma izni almak zorundadır. Türkiye’de çalışma izinleri T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenir.

Çalışma Bakanlığının ilgili yasaya dayanarak değerlendirmesinin yanı sıra Bakanlık uzmanlarının o anki sosyo-kültürel ve ekonomik konjonktür, uluslar arası etkileşim ve global etkiler altında inisiyatif kullanmaları söz konusudur. Çalışma Bakanlığı çalışma iznini mevzuata, yabancı personelin ve çalışacağı şirketin bilgilerine ve dokümanlarına bağlı olarak karar vermekle birlikte uzmanların kendi inceleme, görüş ve inisiyatiflerine bağlı olarak da karar vermektedir.

Şirketin, çalışacak yabancı personelin ve evrakların uygunluğu, Çalışma Bakanlığı’nın değerlendirme kriterleri dikkate alınarak hazırlanan bir dosya ile desteklenmeli ve çalışma izni alma olasılığı en yüksek seviyeye ulaştırılmalıdır.

Bu kapsamda firmamız aşağıda ki işlemleri sizin için yapacaktır.

- Yabancı Personel Çalışma İzni Alınması

- Yabancı Personel Çalışma İzni Süre Uzatılması

- YÖK Denklik Belgesi Alınması

- Meslek Odalarına Kayıtların Yapılması

Size sadece şirket evraklarınızı göndermek kalsın. Gerisini Uluşan Danışmanlık Uzmanlarına bırakın!

web tasarım