Organik Gübre Üretim Yeri izni, Lisans Belgesi, İthalat İzni ve Tescil İşlemleri

Organik Gübre Üretim Yeri izni, Lisans Belgesi, İthalat İzni ve Tescil İşlemleri

5_1464685356.jpg

ORGANİK   GÜBRE  LİSANS BELGESİ  İŞLEMLERİ (İTHALATCI FİRMALAR)

 • Vergi levhası fotokopisi
 • Faaliyet Belgesi Aslı (son 6 aylık )
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • Organik    Gübre  Lisans Belgesi Aslı (Varsa)
 • İmza Sirküsü Fotokopisi
 • Noter Onaylı Vekaletname
 • Kaşe

 

 

 

 

ORGANİK  GÜBRE  LİSANS BELGESİ İŞLEMLERİ (FASON ÜRETİCİLER)

 • Vergi levhası fotokopisi
 • Faaliyet Belgesi Aslı (son 6 aylık )
 • Organik  Gübre Fason Sözleşmesi(her iki taraf kaşe ve imzalı) Tarım İl Müdürlüğü Onaylı 
 • Organik  Gübre Fason Sözleşmesine  İmza Atanların İmza Sirküleri Fotokopisi
 • Lisans  Belgesinin Fotokopisi (Ana Üretici Firmaya Ait))
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • Organik  Gübre  Lisans Belgesi Aslı (Varsa)
 • Noter Onaylı Vekaletname
 • Kaşe

 

ORGANİK GÜBRE ÜRETİM İZNİ ( İLK  İZİN)

 

 • Sanayi ve/veya Ticaret Odasınca düzenlenen kapasite raporunun Firma tarafından onaylı sureti, Sanayi ve/veya Ticaret Odasınca kapasite raporunun düzenlenememesinin belgelenmesi halinde ilgili İl Müdürlüğünce hazırlanan rapor.
 •  Sağlık Bakanlığı, Mülki İdare Amirliği veya Belediye Başkanlıklarınca düzenlenen Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Belgesinin veya Çevre ve Orman Bakanlığınca düzenlenen Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu Belgesinin veya ÇED Gerekli Değildir Belgesinin veya 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamı dışında kaldığını belirten yazı/belgenin, aslı veya verildiği kurumca onaylı sureti.
 • Üretim tesisinin bulunduğu il müdürlüğünce, üretim tesisinin yeterliliği ve uygunluğu, yerinde denetlenerek hazırlanan uygunluk raporu.
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Faaliyet Belgesi Aslı (son 6 aylık)
 • Ürüne ait Analiz sertifikası
 • İmza Sirküsü Fotokopisi
 • Noter Onaylı Vekaletname
 • Kaşe

ORGANİK GÜBRE LİSANS BELGESİ  YENİLEME

 •  Vergi levhası fotokopisi
 • Faaliyet Belgesi Aslı (son 6 aylık )
 •  Üretim tesisinin bulunduğu il müdürlüğünce, üretim tesisinin yeterliliği ve uygunluğu, yerinde denetlenerek hazırlanan uygunluk raporu.
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • Organik  Gübre  Lisans Belgesi Aslı
 • İmza Sirküsü Fotokopisi
 • Noter Onaylı Vekaletname
 • Kaşe

 

 

UYARI 1 : Organik gübre üretim izni  ayda bir toplanan komisyona  girer,Komisyon tarafından onay verildiği taktirde  organik gübre üretim izni  ve organik gübre lisans  belgesi verilir.

UYARI 2 : Firma Faaliyet Konusunda   Gübre Üretimi  ve Satışı açıklaması yeralmalıdır.

 

 

web tasarım