Kimyevi Gübre Üretim Yeri izni, Lisans Belgesi, İthalat İzni ve Tescil işlemleri

Kimyevi Gübre Üretim Yeri izni, Lisans Belgesi, İthalat İzni ve Tescil işlemleri

5_1464685368.jpg

KİMYEVİ  GÜBRE  LİSANS BELGESİ  İŞLEMLERİ (FASON ÜRETİCİLER)

 • Vergi levhası fotokopisi
 • Faaliyet Belgesi Aslı (son 6 aylık )
 • Kimyevi Gübre Fason Sözleşmesi(her iki taraf kaşe ve imzalı) Tarım İl Müdürlüğü Onaylı  
 • Kimyevi Gübre Fason Sözleşmesine  İmza Atanların İmza Sirküleri Fotokopisi
 • Lisans  Belgesinin Fotokopisi (Ana Üretici Firmaya Ait))
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • Kimyevi Gübre  Lisans Belgesi Aslı (Varsa)
 • İmza Sirküsü Fotokopisi
 • Noter Onaylı Vekaletname
 • Kaşe

 

KİMYEVİ  GÜBRE  LİSANS BELGESİ İŞLEMLERİ (İTHALATCI  FİRMALAR)

 • Vergi levhası fotokopisi
 • Faaliyet Belgesi Aslı (son 6 aylık )
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • Kimyevi   Gübre  Lisans Belgesi Aslı (Varsa)
 • İmza Sirküsü Fotokopisi
 • Noter Onaylı Vekaletname
 • Kaşe

KİMYEVİ  GÜBRE LİSANS BELGESİ  İLK VE  YENİLEME İŞLEMLERİ

 •  Vergi levhası fotokopisi
 • Faaliyet Belgesi Aslı (son 6 aylık )
 •  Üretim tesisinin bulunduğu il müdürlüğünce, üretim tesisinin yeterliliği ve uygunluğu, yerinde denetlenerek hazırlanan uygunluk raporu.
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • Kimyevi   Gübre  Lisans Belgesi Aslı
 • İmza Sirküsü Fotokopisi
 • Noter Onaylı Vekaletname
 • Kaşe

UYARI: Firma Faaliyet Konusunda   Gübre Üretimi  ve Satışı açıklaması Yeralmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

web tasarım