ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

_1464268756.jpg

 ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Hakkında Genel Bilgiler

 Amaç

Katılımcılara güvenli gıda üretiminin tüm aşamalarında oluşabilecek tehlikelerin, risk analizi ile kontrol önlemlerinin tanımlanması, gıda güvenliği yönetim sisteminin temel prensiplerinin örnek vaka çalışmalarıyla açıklanması.

Katılımcı Profili

 Tarım, gıda, ziraat, su ürünleri, biyoloji, mikrobiyoloji, genetik mühendisleri, diyetisyenler, veteriner hekimler, tıp dalındaki hekimler, gıda güvenliği yönetim sistemi standardı, uygulamaları ve belgelendirmesi konularında bilgi almak isteyen katılımcılara yöneliktir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi İçeriği:

 •   ISO 22000 Temel kavramların açıklanması,

•   ISO 22000 standardı maddelerinin detaylı açıklanması,

•   ISO 22000 standardı için sistem dokümantasyon şartlarının açıklanması,

•   Gıda Güvenliği Politikası,

•   Ön Gereksinim Programları (OGP) ,

•   Gıda Güvenliği Ekibi,

•   Akış Şemaları,

•   Hammadde ve Ürün Tanımlarının Oluşturulması,

•   Alerjenler,

•   Potansiyel tehlikelerin belirlenmesi ve sınıflandırılması,

•   Tehlike analizleri ve değerlendirme metodolojisi,

•   Potansiyel tehlikeler için takip yöntemlerinin belirlenmesi,

•   Kontrol noktalarının (CP) Tanımlanması,

•   Operasyonel ön gereksinim programlarının (OOGP) oluşturulması,

•   Kritik Kontrol Noktalarının (CCP) Tanımlanması,

•   Kritik Limitlerin Belirlenmesi,

•   KKN izleme sistemlerinin belirlenmesi

•   HACCP Planının oluşturulması

•   İzlenebilirlik Sistemi

•   Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi,

•   Gıda mevzuatlarının genel tanıtımı ve ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi ile ilişkisi

•   Pratik ve Örnek Çalışmalar

Eğitimin Süresi

ISO 22000  Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitiminin süresi 2 gündür.

ISO 22000 Eğitimi için öngörülen bu süre ISO 22000 Eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.

 ISO 22000 Eğitimine Kimler Katılabilir?

ISO 22000 Eğitimi;  çalıştıkları firmada ISO 22000 sistemlerini kurmak isteyen, mevcut gıda güvenliği yönetim sistemini iyileştirmek ve ISO 22000’ ye geçişini sağlamak isteyen, müşterileri tarafından ISO 22000 Standardı çerçevesinde denetlenen, bu sistem içindeki rolünü anlamak ve geliştirmek isteyen,  ISO 22000 Denetçisi olmak için temel bilgileri almak isteyen katılımcılara yöneliktir.

 ISO 22000 Eğitimi sertifikası

Kurs sonunda katılımcılara ISO 22000 Eğitimi Sertifikası (katılım sertifikası) verilecektir.

ISO 22000 Eğitimi;  çalıştıkları firmada ISO 22000 sistemlerini kurmak isteyen, mevcut gıda güvenliği yönetim sistemini iyileştirmek ve ISO 22000’ ye geçişini sağlamak isteyen, müşterileri tarafından ISO 22000 Standardı çerçevesinde denetlenen, bu sistem içindeki rolünü anlamak ve geliştirmek isteyen,  ISO 22000 Denetçisi olmak için temel bilgileri almak isteyen katılımcılara yöneliktir.

6. ISO 22000 Eğitimi sertifikası

Kurs sonunda katılımcılara ISO 22000 Eğitimi Sertifikası (katılım sertifikası) verilecektir.

web tasarım